Management

Management

Executive Board President Hale Gökalpsezer İZDOB Realizatör
Vice President Haluk Işık İDT Dramaturg/ Emekli
Secretary Orhan Özkan İZDOB Sanat Teknik Müdür/ Emekli
Accountant Özlem Çabuk İZDOB Koro Sanatçısı
Member Hülya Savaş İDT Oyuncusu
Manager Şirin Cerit